Pro přístup k informacím v EGDI je k dispozici řada nástrojů. Jedná se o:

  • Prohlížeč map (otevře se v nové záložce). Výkonná a snadno použitelná on-line aplikace pro vizualizaci a konzultaci prostorových informací prostřednictvím interaktivních map. Obsahuje několik nástrojů pro provádění analýzy dat. Uživatelé si mohou vybrat různé základní mapy a přidat vrstvy všech geovědních témat, která EGDI pokrývá. Data lze také stáhnout nebo k nim přistupovat prostřednictvím dostupných vizualizačních a stahovacích služeb OGC.
  • Vyhledávání dat. Umožňuje uživatelům vyhledávat dostupné datové sady a přistupovat k nim, zobrazovat jejich metadata a vybírat, zobrazovat a stahovat dílčí soubory položek z různých datových sad. Datové sady, které ve svých metadatech nebo datech neobsahují přesně ty výrazy, které uživatel zadal do vyhledávání, mohou být nalezeny, protože do vyhledávání jsou zahrnuta sémanticky podobná slova z vícejazyčného tezauru.
  • Úložiště dokumentů. Umožňuje vyhledávat dokumenty (PDF, obrázky a soubory CSV) pomocí vyhledávání v jejich metadatech a samotném obsahu (v případě PDF). Je možné pokročilé vyhledávání a specifické filtry pro atributy dokumentů.
  • Slovníky. Seznam termínů, pojmů nebo entit v rámci geovědního projektu a jejich vzájemný sémantický vztah. Slovníky mohou zahrnovat seznamy kódů, které se používají ke stanovení platných hodnot atributu, nebo entity reálného světa (zlomy, kontakty, masivy atd.), jejichž vztahy jsou důležité.
  • Vícejazyčný tezaurus. Seznam sémanticky příbuzných slov, termínů nebo pojmů, které lze použít k popisu významu nebo hlavních myšlenek souboru dat. Pomáhá přiřadit klíčová slova k metadatovým záznamům pomocí konzistentních řízených slovníků a také získat relevantní výsledky při vyhledávání dat a dokumentů.
  • Metadatový katalog. Přístupový bod ke standardizovaným metadatům o digitálních strukturovaných geodatech (soubory prostorových dat nebo datové sady, služby prostorových dat a webové aplikace) v celé Evropě. Metadata jsou volně přístupná veřejnosti k vyhledávání a prohlížení. Vkládání a úpravy metadat jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
  • Mapové vrstvy a služby. Seznam všech vrstev a služeb přístupných v prohlížeči map. Je uvedeno, zda má vrstva metadata a jaký je aktuální stav služby.