Metadatový katalog EGDI (otevře se v nové záložce) je přístupovým bodem ke standardizovaným metadatům pro všechny relevantní datové zdroje v rámci EGDI. V tomto katalogu jsou popsány pouze digitální a strukturované informace (např. geografické a prostorové datové sady nebo datové řady a datové služby WMS nebo WFS, vícerozměrné modely, webové aplikace atd.). Metadata nestrukturovaných dokumentů jsou uložena a udržována v úložišti dokumentů EGDI.

Metadatový katalog EGDI umožňuje vyhledávání, vizualizaci a využívání geologických dat v celé Evropě. Poskytuje nástroje pro sestavování metadat ve standardizovaném formátu. Metadata jsou volně přístupná veřejnosti k vyhledávání a prohlížení. Vkládání a úpravy metadat jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Pokud chcete EGDI poskytnout data a metadata, zde si můžete přečíst, jak to udělat.