V EGDI se klíčová slova používají ke katalogizaci a usnadnění vyhledávání souborů dat. Klíčová slova jsou seskupena podle geovědních témat v rámci systému správy tezauru. Klíčová slova jsou uspořádána v hierarchii a každé klíčové slovo je možné zaznamenat v mnoha různých jazycích. Pomocí tezauru je možné vyhledat informace v EGDI, aniž by bylo nutné znát přesná klíčová slova, která poskytovatelé dat použili ke katalogizaci datových sad. Možná byla zaregistrována datová sada s klíčovým slovem sádra. Uživatel však najde tuto datovou sadu prostřednictvím aplikace pro vyhledávání dat EGDI také vyhledáním Gypsum, protože sádra je v angličtině Gypsum.

Souhrnně lze říci, že tezaurus EGDI je:

  • Sbírka více než 2500 geovědních termínů,
  • rozdělené do 16 geovědních kategorií,
  • převážně v angličtině,
  • s překlady do různých jazyků (30 % termínů je k dispozici ve 22 jazycích jiných než v angličtině),
  • s jedinečnými webovými adresami (URI),
  • s odkazy na standardizované seznamy kódů INSPIRE a GeoSciML,
  • včetně odkazů na použité zdroje, jako je tezaurus GEMET a tezaurus GBA,
  • včetně relevantních termínů ze seznamů klíčových slov KINDRA a VOGERA a OneGeology,
  • modelování podobné tezauru (SKOS/RDF) podle případů použití při vyhledávání a označování metadat v katalogu metadat,
  • dodané ve formátu RDF.

Navštivte tezaurus (otevře se v novém okně).