EGDI je Evropská geologická datová infrastruktura EuroGeoSurveys (EGS) a je ústřední součástí strategie EGS.

EGDI poskytuje přístup k celoevropským a národním souborům geologických dat a službám evropských geologických služeb. Prostřednictvím EGDI lze získat přístup k údajům z různých evropských projektů zmaěřených na harmonizaci. První verze EGDI byla spuštěna v červnu 2016 a od té doby byla významně rozšířena o další datové soubory.

Provoz, údržbu a vývoj EGDI v posledních letech financuje EuroGeoSurveys a zajišťují je tito členové EuroGeoSurveys: GEUS, CGS, GeoZS, IGME, BRGM a BGS. Práce probíhá v úzké spolupráci s odbornou skupinou EGS pro prostorové informace (SIEG).

EGDI tvořil základ informační platformy rozvinuté v rámci projektu GIP programu GeoERA, který probíhal od července 2018 do října 2021. Projekt GIP podstatně rozšířil funkce systému EGDI.

V září 2022 byla zahájena nová pětiletá koordinační a podpůrná akce programu Horizont Evropa s názvem „Geologická služba pro Evropu (GSEU)“ a tento projekt bude pokračovat v rozvoji EGDI.

Údaje o surovinách EGDI jsou dostupné v systému nerostných surovin (RMIS) Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC). Kromě toho bude EGDI sloužit jako brána mezi geologickými službami a jejich geologickými daty a digitálními službami a Evropským systémem pozorování desek (EPOS).