Harmonizace geologických údajů napříč geologickými a topografickými hranicemi, ale zejména napříč hranicemi států, je jedním z nejdůležitějších pracovních kroků k vytvoření základu pro transevropské hodnocení potenciálu zdrojů a možných konfliktů při využívání podloží v Evropě. V posledních desetiletích byly vytvořeny různé tematické mapy, ale často ne na podobném a uceleném datovém základě. Rozdíly v geologické a geofyzikální interpretaci (např. stratigrafie, rychlostní modelování, strukturní interpretace, různé metody hodnocení) napříč hranicemi zůstaly nezměněny a byly maskovány zobecněním v širokém měřítku. V posledních letech se tyto „hraniční nespojitosti“ staly zřejmými díky různým projektům 3D modelování. Pracovní postupy pro harmonizaci různých 3D geologických modelů však dosud nebyly vytvořeny a otestovány. V tomto projektu ukazujeme na příkladu přeshraničních pilotních oblastí, jak lze s postupem národních modelů zavést a udržet přeshraniční harmonizaci. Na podporu této harmonizace se v pilotních oblastech pracuje na třech pracovních balíčcích zaměřených na aspekty vývoje metod ve vztahu k nejistotám 3D geologických modelů a jejich vizualizaci, přeshraniční modelování dat o zlomech a konzistenci 3D modelů. Tento druhý aspekt byl demonstrován na základě případových studií, které ukazují, jak lze testovat konzistenci 3D modelů. Metodické výhody (dohody o osvědčených postupech, optimalizované pracovní postupy atd.) a zkušenosti získané v rámci 3D přeshraniční harmonizace budou základem pro budoucí nadnárodní harmonizační projekty.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Stefan Knopf, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/3dgeo-eu/

Prohlížeč map s výsledky 3DGEO-EU

Výsledky projektu 3DGEO-EU jsou přístupné prostřednictvím tohoto prohlížeče.

Otevřít mapu na nové kartě