Hlavním výsledkem projektu GARAH byla harmonizovaná, vědecky podložená geologická analýza a hodnocení konvenčních a nekonvenčních zdrojů uhlovodíků, která členským státům pomůže pokračovat v přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie. Hodnocení přispělo k plnění závazků v oblasti klimatu a umožňuje plánovat bezpečné zdroje cenově dostupné energie. Analýza a posouzení uhlovodíků se zaměřily na dvě oblasti:

(i) v hlavní evropské ropné provincii, Severním moři, „Geologická analýza a hodnocení zdrojů ropných systémů Severního moře“. Tento výzkum zahrnoval posouzení konvenčních a nekonvenčních zdrojů ropy a zemního plynu v nejvýznamnější evropské pánvi uhlovodíků. To umožnilo lépe pochopit a spravovat zbývající zdroje a identifikovat možnosti vícenásobného a alternativního využití podpovrchových vrstev při vyřazování těžebních polí z provozu.

(ii) s celoevropským rozhledem „Řešení nedostatků ve znalostech při posuzování hydrátů na evropském kontinentu“. Tento výzkum zahrnoval posouzení mezer ve znalostech o hydrátech plynu v moři a následně představil současný stav celoevropských údajů o hydrátech. Kromě toho tento výzkum ukázal posouzení geologických rizik spojených s mořskými hydráty plynu (mapování náchylnosti) a oblasti zájmu pro budoucí vědecké projekty týkající se potenciálu bezpečného geologického ukládání CO2 ve formě smíšených hydrátů plynu.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Niels Hemmingsen Schovsbo, Geologická služba Dánska a Grónska (GEUS).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/garah4/

Prohlížeč map s výsledky GARAH

Mapa zobrazuje vrstvy představující hlavní úkoly projektu GARAH.

  1. Konvenční nádrže a jejich stav (WP2)
  2. Červená čára ohraničuje studijní oblast 3D modelování pánví a ropných systémů (rovněž WP2).
  3. Pravděpodobnost výskytu hydrátů plynu v sedimentech kontinentálních okrajů (WP3)

 

Otevřít mapu na nové kartě