Využití podpovrchových vrstev se bude s pokračující transformací energetického průmyslu jen rozšiřovat a diverzifikovat, což z managementu podpovrchových vrstev činí naléhavý problém. V rámci projektu GeoConnect³d byl vyvinut a otestován nový metodický přístup k přípravě a šíření geologických informací užitečnějším a srozumitelnějším způsobem pro podporu politiky a správu podloží. Tento inovativní přístup zdola nahoru zavedl dva koncepty, které mají zvýšit geologické znalosti o dané oblasti a poskytnout ucelený geologický kontext pro hodnocení podpovrchových aplikací a řešení problémů s řízením podpovrchových zdrojů. Prvním novým konceptem je strukturní rámec jako prostředek propojení existujících modelů různého měřítka a rozlišení pro objasnění významu geologických povrchů, jako jsou zlomy, kontakty, lineamenty, nesoulady atd., způsobem, který činí geologii srozumitelnou pro zainteresované strany v oblasti správy podzemí. Druhým pojmem jsou geomanifestace. Tyto specifické projevy geologických procesů jsou důležitým zdrojem informací pro lepší pochopení geologie.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Renata Barros, Belgický královský ústav přírodních věd – Geologická služba Belgie.

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/

Výsledky integrovaného strukturálního rámce a geomanažerského modelu vyvinutého v rámci projektu GeoConnect³d jsou přístupné prostřednictvím následujícího prohlížeče a odkazu.

Kliknutím na libovolnou hranici, jednotku nebo geomanifestaci otevřete atributovou tabulku a externí odkazy na související slovníky a dokumenty.

Vrstvy lze stáhnout ve formátu GeoPackage.

 

Otevřít mapu na nové kartě