Dekorační kámen se významně podílel na utváření naší venkovské i městské krajiny, a to díky svému využití v našem stavebním dědictví z různých historických období. Dnes je dekorační kámen surovinou, která se v celé Evropě vyrábí s velkou zručností a s využitím velké rozmanitosti evropských zdrojů přírodního kamene. Skutečné využívání místních a regionálních zdrojů kamene v Evropě však klesá, stejně jako znalost zdrojů, tradic a dovedností.

Projekt EuroLithos byl založen na myšlence, že lepší porozumění geologii, kvalitě a historii využívání přírodního kamene v Evropě bude stimulovat jak udržitelnější využívání zdrojů kamene v Evropě ve prospěch malých a středních podniků a našeho kulturního dědictví, tak správné hospodaření s půdou za účelem ochrany ložisek dekoračního kamene. EuroLithos se zabýval několika aspekty této oblasti: identifikací a mapováním typu a kvality stavebních materiálů a poskytováním nástrojů a protokolů pro hodnocení a porovnávání lokalit. EuroLithos se zabýval také aspekty souvisejícími s kulturním dědictvím a ochranou budov, neboť zachování evropského dědictví a živého kamenického průmyslu jsou na sobě vzájemně závislé. Výsledkem projektu EuroLithos je znalostní základna o dekoračních kamenech pod hlavičkou EGDI, která zahrnuje harmonizované prostorové údaje o evropských zdrojích kamene, atlas zdrojů a využití, adresář vlastností dekoračního kamene a pokyny pro zhodnocení dědictví dekoračního kamene.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Tom Heldal, Norský geologický úřad (NGU).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/eurolithos1/

Prohlížeč map s výsledky EuroLithosu

Výsledky projektu EuroLithos jsou k dispozici prostřednictvím tohoto prohlížeče.

Otevřít mapu na nové kartě.