Evropa nevyhnutelně vykazuje rostoucí a zrychlující se spotřebu nerostných surovin. V současné době se nemůže s jistotou odpovědět na otázku, zda je nabídka pro uspokojení poptávky dostatečná či nikoliv, protože bezpečné zásobování vyžaduje znalost zdrojů a schopnost jejich udržitelného využívání. Neenergetické nerostné suroviny jsou základem naší moderní ekonomiky a jsou nezbytné pro výrobu a technologie dodávek „zelené“ obnovitelné energie. Mnoho kritických a strategických nerostů a kovů lze získat recyklací odpadních materiálů souvisejících s těžbou. I přes významný přínos recyklace však bude stále potřeba těžit z primárních ložisek nerostných surovin se zaměřením na aplikaci nových technologií pro průzkum a hlubinnou těžbu, přeměnu rud s nízkou kvalitou na těžitelné zdroje a snížení vzniku důlního odpadu a velkých odkališť jejich přeměnou na těžitelné zdroje.

Projekt FRAME (Forecasting and Assessing Strategic Raw Materials Needs in Europe) má za cíl prozkoumat kritické a strategické suroviny v Evropě ve scénářích, jako jsou ty výše popsané, a to za použití rozumných strategií a partnerské základny rozprostřené široko daleko mezi těmi, kteří mají některé z těchto surovin. Díky úspěšné týmové práci jsou k dispozici zkušenosti a znalostní základna, které mohou významně inovativně přispět k lepšímu pochopení potenciálních primárních ložisek, předvídání nových cílových oblastí/polí a rozpoznání potenciálu sekundárních ložisek. FRAME se skládá z osmi pracovních balíčků (WP), jejichž cílem je shromažďovat, získávat a šířit strategické a kritické údaje o nerostných surovinách a zaplnit tak stávající mezery ve znalostech v této oblasti.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Daniel Oliveira, Laboratorio Nacional de Energia e Geologia, Portugalsko (LNEG).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/frame2/

Web projektu

Prohlížeč map s výsledky FRAME

Výsledky projektu FRAME jsou přístupné prostřednictvím tohoto prohlížeče.

Otevřít mapu na nové kartě.