Metalogeneze a geologický potenciál strategických a kritických surovin

Projekt MINDeSEA byl výsledkem spolupráce osmi partnerů programu GeoERA a čtyř nefinancovaných organizací v několika oblastech společného zájmu pro průzkum a výzkum ložisek nerostných surovin na mořském dně. Projekt se zabýval integrativní metalogenetickou studií hlavních typů nerostných zdrojů mořského dna (hydrotermální sulfidy, feromanganové krusty, fosfority, mořská rýžoviště a polymetalické konkrece) v evropských mořích. Pracovní skupina MINDeSEA měla znalosti a zkušenosti s těmito typy mineralizace a přinesla výsledky průzkumu, sbírky vzorků a databáze, které přispěly k inovaci. Význam podmořských mineralizačních systémů souvisí s výskytem a potenciálem využití mnoha strategických kovů a kritických surovin, které jsou nezbytné pro rozvoj moderní společnosti.

Cílem projektu bylo: 1) Charakterizovat typy ložisek; 2) Charakterizovat obsah stopových prvků v podmořských ložiscích nerostných surovin, včetně kritických surovin; 3) Určit hlavní metalogenní provincie; 4) Vypracovat harmonizované mapy nerostných surovin a soubory údajů o ložiscích na mořském dně zahrnující soubory údajů geologických služeb spolu s mapami nerostného potenciálu a prospektorských možností; 5) Ukázat, jak lze výsledky případových studií využít při průzkumu podmořských nerostných surovin; 6) Analyzovat současný stav průzkumu a těžby z hlediska předpisů, legislativy, dopadů na životní prostředí, těžby a budoucích směrů; 7) Prokázat účinnost celoevropského výzkumného přístupu k pochopení nerostných surovin na mořském dně a způsobů průzkumu. Metodika zahrnovala: postupy podmořského průzkumu nerostných surovin; hodnocení a mapování nerostných surovin na mořském dně; webovou službu poskytující postupy, mapy a informace pro širokou veřejnost, uživatele a rozhodovací orgány.

Zde můžete přejít na webové stránky projektu.

A zde můžete projekt sledovat na Twitteru.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Ředitel projektu: Francisco Javier González Sanz, IGME.

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/mindesea2/

Prohlížeč map s výsledky MINDeSEA

Výsledky projektu MINDeSEA si můžete prohlédnout prostřednictvím níže uvedeného prohlížeče.

Otevřít mapu na nové kartě.