Projekt byl navržen tak, aby splňoval doporučení Iniciativy pro suroviny. Byla vytvořena informační síť o nerostných surovinách s databází, která poskytuje přístup k přehledu evropských surovin a k Evropské ročence nerostných surovin. Databáze byla kompatibilní s INSPIRE a umožňovala harmonizované sdílení dat. Zapojilo se do něj 32 partnerů (všechny geologické služby) z 26 zemí. Od té doby byla databáze dále rozvíjena a rozšiřována v rámci projektů EURare, ProSum, RESEERVE, FRAME a Mintell4EU a nyní je z ní databáze MIN4EU.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. září 2013 – 31. srpna 2015.
Vedoucí projektu: Juha Kaija, GTK.