ORAMA byl projekt financovaný z programu Horizont 2020 (2017–2019), který dále rozvinul optimalizaci sběru dat řešením konkrétních problémů souvisejících s dostupností dat, geografickým pokrytím, přístupností, standardizací, harmonizací, interoperabilitou, kvalitou a tematickým pokrytím. Projekt poskytl úvodní dokumentaci s pokyny k použití Rámcové klasifikace zdrojů OSN (UNFC) a doporučuje vytvoření strukturovanějšího a kontinuálního financování pro zřízení a údržbu evropské datové infrastruktury pro sledování primárních i druhotných surovin. Pod vedením GTK mimo jiné osmi společných sil GSO (BRGM, GeoZS, GEUS, ISPRA, MBFS, BGS a NGU).

Navštivte web společnosti ORAMA.