Projekt RESEERVE byl projektem Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) zaměřeným na suroviny, který mapoval nerostné zdroje šesti zemí ESEE: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska, Černé Hory a Severní Makedonie, které před zahájením projektu nebyly zahrnuty do stávajících datových platforem. Hlavním výsledkem byl Západobalkánský registr minerálů primárních a sekundárních surovin, který se stal výchozím bodem pro integraci regionu do celoevropské sítě Mineral Intelligence Network a přiblížil jej světovému trhu s nerostnými surovinami. Registr zahrnuje 473 ložisek nerostných surovin a téměř 1 500 míst s těžebním a metalurgickým odpadem. Pro průmysl a nové investice v regionu je zajištěn dostatečný tok informací o nerostných zdrojích.

Projekt RESEERVE byl krokem vpřed při navazování plodné spolupráce mezi zeměmi východní a jihovýchodní Evropy. Zeměpisné pokrytí evropského soupisu nerostných surovin bylo rozšířeno o údaje ze zemí západního Balkánu.

Činnosti projektu RESEERVE byly v souladu se třemi pilíři „Iniciativy pro suroviny: uspokojení kritických potřeb Evropy pro růst a zaměstnanost“ (Brusel, KOM(2008/699)). Cíle projektu byly rovněž v souladu se „Stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020 pro účinné využívání zdrojů“ a „Plánem pro Evropu účinněji využívající zdroje“, jakož i se „Směrnicí INSPIRE (2007/2/ES) o zřízení infrastruktury pro prostorové informace“.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: srpen 2018 – listopad 2021.

Vedoucí projektu: Geologická služba Slovinska (GeoZS).

Navštivte webové stránky projektu RESEERVE.

Ložiska nerostných surovin zmapovaná v rámci projektu RESEERVE si můžete prohlédnout na této mapě:

Mapu můžete také otevřít na nové kartě.