Projekt financovaný z programu Horizont 2020 (2016-2019), jehož cílem bylo spojit evropské iniciativy, partnerství, klastry a projekty zabývající se kritickými surovinami do udržitelné odborné sítě. Síť zahrnovala zúčastněné strany z veřejné správy, akademické obce a občanské společnosti. Síť přispěla ke zlepšení evropské strategie pro kritické suroviny a pokračuje v projektu SCRREEN2 (2020-2023), který zahrnuje všechny suroviny. Geologické služby přispívají prostřednictvím své skupiny odborníků na nerostné suroviny a individuálně.

Navštivte webové stránky projektu SCRREEN.