Ačkoli členské státy EU mají obecně ucelený přehled o zdrojích podzemních vod na svém území a vymezily útvary podzemních vod pro účely rámcové směrnice EU o vodě, ucelený přehled o všech sladkých podzemních vodách v Evropě není pro účely tvorby a hodnocení politik k dispozici. Cílem projektu RESOURCE bylo ukázat potenciál harmonizace informací o evropských zdrojích podzemních vod prostřednictvím přeshraničních demonstračních projektů, harmonizovaných přístupů k charakterizaci krasových a vápencových vodonosných vrstev a prvního celoevropského informačního produktu, v němž byly shromážděny a integrovány dostupné údaje a vytvořena mapa evropských zdrojů sladkých podzemních vod. Balíček výstupů projektu RESOURCE poskytuje osvědčené postupy při poskytování harmonizovaných údajů a informací přesahujících hranice pro hodnocení trojrozměrné struktury vodonosných vrstev, dostupných objemů vody a vodních toků a kvality vody ve zdrojích. Harmonizace těchto hydrogeologických informací je nezbytným předpokladem pro jakékoli přeshraniční hospodaření s podzemními vodami. Na práci se podílela řada regionálních a národních zainteresovaných stran, aby byla zajištěna jak interakce s orgány spravujícími a chránícími zdroje podzemních vod, tak s koncovými uživateli, čímž se maximalizovalo šíření výsledků a poskytly se jim snadno dostupné nástroje prostřednictvím spolupráce s projektem informační platformy GeoERA, přičemž se společně upřednostňovaly pro společnost nejpřínosnější informační produkty. Dodané informační produkty představují první prototyp dostupných informací v rámci geologického průzkumu pro Evropu.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Hans-Peter Broers, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/resource9/

Prohlížeč map s výsledky RESOURCE

Výsledky projektu RESOURCE jsou dostupné prostřednictvím tohoto prohlížeče.

Otevřete mapu na nové kartě.