Změna klimatu má v Evropě již nyní rozsáhlé a významné dopady, které se budou v budoucnu zvyšovat. Pro snížení škod je nutné podrobné posouzení založené na důkladném pochopení hydrologického systému, aby bylo možné naplánovat optimální adaptační strategie. Podzemní voda hraje klíčovou roli v koloběhu sladké vody ve vnitrozemí a má schopnost tlumit nebo zvyšovat dopad extrémních klimatických jevů vedoucích k suchu nebo povodním v závislosti na vlastnostech podpovrchových vrstev a stavu systému (sucho/vlhko) před klimatickým jevem. Pochopení a zohlednění hydrogeologie je proto při posuzování dopadů změny klimatu zásadní. Organizace zabývající se geologickým průzkumem v Evropě mají potřebné údaje a znalosti o systému podzemních vod a některé z nich mají rozsáhlé zkušenosti s jejich využíváním při posuzování změny klimatu. S cílem zefektivnit hodnocení, aby bylo možné získat harmonizované výsledky v měřítku EU a přispět k celkovému zlepšení hodnocení, spolupracovaly studie v rámci projektu TACTIC na vývoji výzkumné infrastruktury pro pokrok a harmonizaci hodnocení změny klimatu s využitím znalostí a údajů o systému podzemních vod, která byla testována v pilotních projektech pokrývajících většinu klimatických výzev a hydrogeologických podmínek v Evropě. Poskytnutím dat a výsledků EGDI k uložení a vizualizaci TACTIC dále přispěl k usnadnění přístupu k relevantním informacím pro hodnocení změny klimatu, které lze využít přímo nebo integrovat do budoucích systémů na podporu rozhodování.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Peter van der Keur, Geologická služba Dánska a Grónska (GEUS).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/tactic9/

Prohlížeč map s výsledky TACTIC

Výsledky projektu TACTIC jsou k dispozici v tomto prohlížeči.

Otevřít mapu na nové kartě