Mezinárodní geologická mapa Evropy a přilehlých oblastí v měřítku 1:5M (IGME 5000) zobrazuje předkvartérní geologii celé Evropy na pevnině a poprvé v tomto měřítku i na moři.

Kromě stáří a litologie geologických jednotek jsou zde uvedeny také zlomy a struktury, magnetické anomálie, kontinentální šelf a svah, osa středooceánského hřbetu, metamorfní prvky, ophiolity a další geologické prvky.

Výřez z IGME 5000 zobrazující Alpy a části Ligurského a Jaderského moře.

Projekt řídil a realizoval Spolkový institut pro geologické vědy a přírodní zdroje (BGR) pod záštitou CGMW (Komise pro geologickou mapu světa).

Na projektu se podílely geologické služby a výzkumné ústavy ze 48 evropských a sousedních zemí a pokrytá oblast sahá od Kaspického moře na východě po Středooceánský hřbet na západě a od Špicberků na severu po jižní pobřeží Středozemního moře. Cílem projektu bylo vytvořit GIS s podporou geologické databáze a také tištěnou mapu, která by poskytovala aktuální a ucelené geologické informace. Tištěná mapa byla vydána v roce 2005, první webová verze v roce 2006.

Projekt závisel na četných příspěvcích z mnoha zúčastněných zemí. To si vyžádalo pečlivou přípravu a vytvoření standardů a protokolů, které by poskytly základní strukturu a pokyny pro sestavování údajů, tj. společné slovníky, pravidla reprezentace, stručné anotace a návod/popis, jak vytvářet národní příspěvky. Kromě toho byla nezbytným předpokladem standardní topografická podkladová mapa. V mnoha oblastech tak IGME 5000 zavedl základní standardy tam, kde v té době neexistovaly.

V konečném důsledku IGME 5000 ukazuje geologickou stavbu a složení Evropy bez politických hranic v malém měřítku a poskytuje podstatný základ pro projekty a iniciativy v oblasti věd o Zemi, jako jsou EMODnet Geology, EGDI nebo GSEU.

Data jsou k dispozici jako webová mapová služba a ke stažení jak v původní verzi, tak transformovaná podle specifikací dat INSPIRE na geoportálu BGR https://services.bgr.de/geologie/igme5000.

a

https://services.bgr.de/inspire/igme5000eu

Tištěnou mapu IGME 5000 prodává Komise pro geologickou mapu světa také ve zmenšeném formátu v měřítku 1:10M.

Tištěná verze ve formátu IGME 5000 listů.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1995 – 2006

Zastřešující organizace: Komise pro geologickou mapu světa

Koordinace projektu: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Kristine Asch

Navštivte také webové stránky projektu BGR https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/igme5000_node_en.html