Der findes en række værktøjer til brug for at få adgang til informationen i EGDI. Disse er:

  • Kortviser (åbner i en ny fane). Kraftig og letanvendelig onlineapplikation til visualisering og forespørgsel af geologisk information på interaktive kort, inklusive forskellige værktøjer til at udføre yderligere dataanalyse. Brugeren kan vælge forskellige basislag og tilføje lag fra alle de geovidenskabelige emner, der er dækket af EGDI. Data i lagene kan også tilgås gennem OGC-visnings- og downloadtjenester, og mange data kan også downloades som GIS-filer.
  • Datasøgning. Giver brugerne mulighed for at finde og få adgang til tilgængelige datasæt, se deres metadata og vælge, vise og downloade dele af elementer fra flere datasæt. Datasæt, der ikke i deres metadata eller deres data indeholder præcis de termer, som brugeren skrev i søgningen, kan findes, fordi semantisk lignende ord fra synonymordbog (keyword thesaurus) er inkorporeret i søgningen.
  • Dokumentbase. Giver mulighed for at søge efter dokumenter (PDF’er, billeder og CSV-filer) ved at søge i deres metadata og efter PDF’er i deres indhold (i selve dokumenterne). Avancerede søgninger og specifikke filtre for dokumentattributter er mulige.
  • Vokabularier. Lister over geovidenskabelige termer, begreber eller enheder, samt hvordan de er semantisk relateret til hinanden. Vokabularierne kan omfatte kodelister, der bruges til at kontrollere gyldige værdier for data, eller elementer fra den virkelige verden (forkastninger, kontakter, massiver osv.), hvis relationer er vigtige.
  • Flersproglig nøgleordsordbog. En liste over ord, udtryk eller begreber, semantisk relateret til hinanden, som kan bruges til at beskrive betydningen eller hovedideerne i et datasæt. Dee hjælper med at tildele nøgleord til metadataposter ved hjælp af konsistente kontrollerede ordlister og også til at få relevante resultater i data- og dokumentsøgninger.
  • Metadatakatalog (åbner i ny fane). Central indgang til standardiserede metadata vedrørende digitale, strukturerede geologiske data (spatiale datasæt eller datasætserier, geodatatjenester og webapplikationer) på tværs af Europa. Metadata er frit tilgængelige for alle til visning og søgning, men oprettelse og redigering er kun for autoriserede brugere.
  • Korttjenester og lag. Liste over alle de kortlag, der er tilgængelige på kortviseren. Det viser, om laget har metadata, og hvad den aktuelle status (fungerer det) for den tilsvarende webtjeneste er.