Det internationale geologiske kort i 1:5 million over Europa og tilstødende områder (IGME 5000) viser hele Europas prækvartære geologi på land og – for første gang i denne skala – offshore. Udover de geologiske enheders alder og litologi vises også forkastninger og strukturer, magnetiske anomalier, kontinentalsoklen og hældningen, midterhavets højderygakse, metamorfe træk, ophioliter og andre geologiske elementer.

Ekstrakt fra IGME 5000 visende alperne og dele af det Liguriske Hav og Adriaterhavet.

Projektet blev styret og implementeret af Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) i regi af CGMW (Commission of the Geological Map of the World). Projektet involverede geologiske undersøgelses- og forskningsinstitutter fra 48 europæiske og tilstødende lande, og det dækkede område strækker sig fra Det Kaspiske Hav i øst, til Mid-Ocean Ridge i vest og fra Svalbard i nord til den sydlige kyst af Middelhavet. Formålet med projektet var at udvikle et GIS understøttet af en geologisk database, og også et trykt kort, der giver ajourførte og konsistente geologiske oplysninger. Det trykte kort blev udgivet i 2005, den første webversion i 2006. Projektet var afhængigt af de mange bidrag fra de mange deltagende lande. Dette krævede omhyggelig forberedelse og etablering af standarder og protokoller for at give den væsentlige struktur og retningslinjer for datakompileringen, dvs. fælles ordforråd, regler for den grafiske visning, korte notationer og en guideline/beskrivelse til, hvordan de nationale bidrag oprettes. Derudover var et standard topografisk grundkort en væsentlig forudsætning. Så på mange områder etablerede IGME 5000 grundlæggende standarder, hvor ingen eksisterede på det tidspunkt. I sidste ende viser IGME 5000 GIS den geologiske struktur og sammensætning af Europa uden politiske grænser i lille skala og giver et væsentligt grundlag for geovidenskabelige projekter og initiativer, såsom EMODnet Geology, EGDI og GSEU. Dataene er tilgængelige som webkorttjenester og til download i både den originale version og transformeret i henhold til INSPIRE-dataspecifikationerne på BGRs Geoportal  og https://services.bgr.de/inspire/igme5000eu. Det trykte IGME 5000-kort sælges også i reduceret format i skalaen 1:10 Million af Kommissionen for det geologiske kort over verden.

 


IGME 5000 printversion.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1995 – 2006
Paraplyorganisation: Commission of the Geological Map of the World

Projektkoordination: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Kristine Asch

Besøg også BGRs projekt-website https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/igme5000_node_en.html