GARAH-projektets hovedresultat var en harmoniseret, videnskabeligt baseret, geologisk analyse og vurdering af de konventionelle og ukonventionelle kulbrinteressourcer, som vil hjælpe EUs medlemslande med at fortsætte overgangen til energikilder med lavere kulstofindhold. Vurderingen bidrog til den grønne omstillingog muliggør planlægning af sikre energikilder til overkommelige priser. Analysen og vurderingen af kulbrinter var fokuseret på to områder:

(i) i Europas store petroleumsprovins – Nordsøen – en “geologisk analyse og ressourcevurdering af petroleumssystemer i Nordsøen”. Denne forskning omfattede vurdering af konventionelle og ukonventionelle olie- og gasressourcer i det vigtigste kulbrintebassin i Europa. Dette gjorde det muligt at bedre forstå den resterende ressource og for bedre at kunne blive administreret. Derudover er det blevet lettere at identificere muligheder for flere og alternative anvendelser af undergrunden, når producerende felter stopper produktionen.

(ii) med et paneuropæisk synspunkt, “Afhjælpning af videnshuller i gashydratvurderingen på det europæiske kontinent”. Denne forskning omfattede en vurdering af videnshullerne vedrørende marine gashydratrelaterede data og præsenterede efterfølgende den aktuelle tilstand af hydratrelaterede paneuropæiske data. Derudover viste denne forskning en vurdering af marine gashydrat-relaterede georisici (sårbarhedskort) og områder af interesse for fremtidige videnskabelige projekter relateret til potentiel sikker geologisk lagring af CO2 som blandede gashydrater.

Projektfakta:

Projektetvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.
Projektleder: Niels Hemmingsen Schovsbo, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.
Projektside på GeoERAs hjemmeside: https://geoera.eu/projects/garah4/

GIS-fremviser til GARAH-resultater

Kortet viser lag, der repræsenterer GARAH-projektets hovedpunkter

  1. Konventionelle projekter og deres status (WP2)
  2. Den røde linje omkranser studieområdet for 3D-bassinet og petroleumssystemmodellering (også WP2)
  3. Sandsynligheden for gashydrater i sedimentet langs de kontinentale marginer (WP3)

Åbn kortet i en ny tab