Anvendelsen af undergrunden vil kun øges og diversificeres med energiindustriens fortsatte omstilling, og derfor er håndteringen af undergrunden et presserende emne. GeoConnect³d-projektet udviklede og testede en ny metodisk tilgang til at forberede og vise geologisk information på en mere nyttig og forståelig måde til politikudvikling og undergrundsforvaltning. Denne innovative bottom-up-tilgang introducerede to koncepter til at øge den geologiske forståelse af et område og sigter mod at give en sammenhængende geologisk kontekst til evaluering af anvendelsen af og løsning af problemer med forvaltning af undergrunden. Det første nye koncept er den strukturelle ramme som et middel til at forbinde eksisterende modeller af forskellig skala og opløsning for at tydeliggøre vigtigheden af geologiske flader, såsom forkastninger, kontakter, lineamenter, diskordancer, osv., på en måde, der gør geologien forståelig for interessenter involveret i undergrundsforvaltning. Det andet koncept er geomanifestationer. Disse specifikke udtryk for geologiske processer er vigtige informationskilder til forbedring af geologisk forståelse.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.

Projektleder: Renata Barros, Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Belgiens geologiske undersøgelse.

Projektside på GeoERAs hjemmeside: https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/

Resultaterne af den strukturelle ramme og geomanifestations integrerede model, der er udviklet inden for GeoConnect³d, gøres tilgængelige via kortviseren og linket nedenfor.

Klik på en vilkårlig grænse, enhed eller geomanifestation for at åbne attributtabellen og eksterne links til vokabularier og relaterede dokumenter.

Lagene kan downloades i GeoPackage-formatet.

Å

Åbn kortet i en ny tab