Hydrotermiske systemer i dybe karbonatbjergarter er blandt de mest lovende geotermiske resourcer med lav entalpi i hele Europa. Bortset fra nogle få områder, hvor levedygtigheden af hydrotermisk varme- og elproduktion er blevet bevist, har de fleste dybe karbonatreservoirer fået relativt lidt opmærksomhed, fordi karbonaterne opfattes som ‘tætte’. Udforskning og udvikling af den dybe undergrund er en anerkendt højrisikoinvestering, især i laventalpisystemer, hvor udtagning af passende temperaturer til geotermisk energi normalt kræver boring til dybder på mere end 3 km. For at fjerne risikoen for disse udfordrende geotermiske områder er det afgørende at forbedre vores forståelse af geologiske forhold, der bestemmer fordelingen og den tekniske anvendelighed af deres potentielle ressourcer. Effektiviteten af karbonatreservoirerne til geotermi er afgørende afhængig af grundvandspotentialet, som er styret af sprækker og karstificering (opløsningsstrukturer). Dette projekt identificerede de generiske strukturelle kontroller i dybe karbonatreservoirer gennem en sammenligning af geologiske forhold og deres strukturer, samt sammenstilling af dybe borehulsdata og deres petro- og hydrofysiske karakteristika. En konsekvent vurdering og deling af viden – hvilket bringer alle partnere op på et fælles højt niveau – resulterede i ensartede og anvendelige bedste praksis-arbejdsgange til estimering, sammenligning og prospekt-rangering af hydrotermiske ressourcer i dybt karbonatreservoirer. Anvendt i elleve målområder ved hjælp af 2D- eller 3D-kortlægning og karakterisering, hjalp disse rumlige vurderinger med at fjerne risikoen for mulige projekter, afslørede mulige implikationer på tværs af domæner og understøttede bæredygtig forvaltning af undergrunden.

Formidling af og adgang til Hotlimes resultater

Formidling af HotLimes resultater af kortlægning og karakterisering, estimering, sammenligning og prospektrangering af hydrotermiske ressourcer i dybt karbonatreservoirer findes i to hovedsynopser: Resultaterne af kortlægning og karakterisering af de geotermiske reservoirer efter færdiggørelse af WP2 ved udgangen af 2019 er opsummeret og sammenlignet i HotLime Midterm Summary Report. Baseret på disse resultater er en evaluering (WP3) blevet implementeret, og udviklingsstrategier for dybe karbonatreservoirer og virkning (WP4) er blevet udledt, opsummeret i kortsæt på hvert af de elleve HotLime Case Study-områder og suppleret med den hyperlinkede videnbase med tværsnit, rapporter, faktaark og det omfattende LOD-begrebsordforråd, HotLime Geothermal Atlas.

Direkte adgang til HotLimes offentlige rapporter:
D2.0 Summary report of resources mapping and characterization
D3.1 Report on play and prospect evaluation
D4.1 Report on deep carbonate play development strategies and impact
D5.1.1 HotLime partners’ legislation synopsis

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. juli 2018 – 30. juni 2021.
Projektleder: Timo Spörlein, Bayerisches Landesamt für Umwelt.
Projektside på GeoERAs website: https://geoera.eu/projects/hotlime6/

Alle kort præsenteret i HotLime Geothermal Atlas og rumlige repræsentationer af den geotermiske basevurdering er også tilgængelige som georeferencede, søgbare, kombinerbare og downloadbare kortlag, kan hentes via EGDIs metadatakatalog og visualiseres i GIS-fremviseren for Hotlime-resultater:

Åbn kort i en ny tab