MUSE var et af GeoERA projekterne under Geo-energi temaet. Projektet studerede ressourcer og mulige konflikter forbundet med brugen af overfladenær geotermisk energi (SGE) i europæiske byområder og leverede vigtige geovidenskabelige undergrundsdata til interessenter via EGDI. Vurderingen af geotermiske ressourcer og konflikter fører til udviklingen af forvaltningsstrategier, såsom Sustainable Energy Action Plans (SEAP’er), der tager højde for både effektiv planlægning og overvågning af miljøpåvirkninger til at indgå i generelle rammestrategier for byer. De udviklede metoder og tilgange blev testet og evalueret sammen med input fra lokale interessenter i 14 bypilotområder i hele Europa, der er repræsentative for forskellige betingelser for SGE-brug. De valgte pilotområder var geologisk og klimatologisk forskelligartede og havde en række opvarmnings- og afkølingsgradsdagskarakteristika, hvilket gjorde projektets resultater og delte erfaringer relevante, både for Europa og for lande udenfor. I MUSE-projektet blev alle relevante aspekter behandlet ved at udnytte eksisterende viden, identificere og lukke specifikke videnshuller og give fælles forslag til metoder, kriterier og koncepter om SGE-ledelse. Arbejdsgange, der fokuserer på undersøgelser i lokal skala, der er egnet til tætbefolkede byområder, hvor det nationale varme- og kølebehov generelt er størst, og som vil repræsentere det vigtigste SGE-marked i fremtiden, blev behandlet. Projektets resultater repræsenterer en omfattende samling af metoder, tilgange og værktøjer, som kan overføres til andre byregioner i Europa og tilpasses af andre organisationer.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021. Projektleder: Gregor Götzl, Østrigs Geologiske Undersøgelse.
Projektside på GeoERA’s website: https://geoera.eu/projects/muse3/

GIS-kort for MUSE resultaterne:

Gennem denne kortviser er resultaterne fra MUSE-projektet tilgængelige.:
Open map in a new tab

Undersider:

Pilotområder i MUST-projektet

Faktasider om overfladenær geotermiske koncepter

Projektresultater