GeoERA informationsplatformprojektet (GIP-P) blev etableret med det formål at etablere et informationssystem til at støtte de andre GeoERA-projekter (GSP’er) med at organisere, standardisere, formidle og fremtidssikre deres resultater (baggrundsdata, digitale kort, geologiske modeller, rapporter osv.). I stedet for at hvert GeoERA-projekt oprettede deres egne systemer til at vise kort ved hjælp af web-GIS, oprettede databaser osv., gjorde GIP-P det på en standardiseret måde og leverede dermed resultater fra GeoERA på en meget mere omkostningseffektiv, standardiseret og bæredygtig måde.

GIP-P havde 3 formål:

  1. Støtte GSP’erne i at nå deres specifikke mål,
  1. Sikring af, at resultaterne fra hele GeoERA-programmet vil være mere tilgængelige og standardiserede på tværs af GSP’er og derved understøtte GeoERAs overordnede mål om at levere løsninger på tværtematiske spørgsmål og
  1. Sikring af bæredygtighed og tilgængelighed af de digitale resultater fra GeoERA på lang sigt.

Den tekniske platform for GIP-P blev valgt til at være den allerede eksisterende EGDI.

Under GIP-P blev EGDI væsentligt videreudviklet på tre hovedområder:

  1. Forøgelse af platformens dataindhold. Den indeholder nu geospatiale data for de 14 GeoERA-projekter foruden 23 andre projekter. Det samlede antal kortlag er blevet øget med mere end 500,
  1. Udvidelse af EGDI’s muligheder med en 3D geologisk database og visualisering, et projektordforråd baseret på Linked Data-teknologi, et dokumentlager og tilhørende søgesystem, et generelt søgesystem forbundet til alle dele af EGDI, et uploadsystem og et eLearning modul med brugervejledninger mm og
  1. Udvidelse af funktionaliteten af web-GIS, metadatasystem, central database, høstsystemer og andre elementer i EGDI.

GIP-P’en havde stærkt fokus på at kortlægge kravene fra GSP’erne for at sikre, at alle disse blev fuldt ud beskrevet og forstået af udviklerne.

Det var en iterativ proces, hvor feedback fra udviklerne blev brugt til at justere de ønskede funktioner fra GSP’erne. En arbejdspakke blev dedikeret til dette og også til at definere, hvilke tekniske udvidelser der var nødvendige for EGDI for at opfylde GSP’ernes behov.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.
Projektleder: Jørgen Tulstrup, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
Projektside på GeoERAs website: https://geoera.eu/projects/gip-p/

GIS-kort med alle GeoERA resultater:

Åbn kortet på et nyt faneblad.