Facadesten har bidraget væsentligt til at forme vores land- og bylandskaber gennem deres brug i vores bygningsarv fra forskellige historiske perioder. Facadesten er i dag et råmateriale produceret med store færdigheder over hele Europa, der udnytter den store mangfoldighed af europæiske naturstensressourcer. Alligevel er den faktiske brug af lokale og regionale stenressourcer i Europa faldende, og det samme er kendskabet til ressourcerne, traditionerne og færdighederne.

EuroLithos-projektet var baseret på ideen om at øget viden om geologien, kvaliteten og historien om brugen af natursten i Europa vil stimulere både mere bæredygtig brug af stenressourcer i Europa til gavn for SMV’er og vores kulturarv, og en sund landforvaltning til sikring af facadestensforekomster. EuroLithos behandlede flere aspekter af omfanget: identificere og kortlægge typen og kvaliteten af byggematerialer og levere værktøjer og protokoller til vurdering og sammenligning af aflejringer. EuroLithos behandlede også aspekter af kulturarv og bygningsbevaring, da opretholdelsen af den europæiske arv og en levende stenindustri er gensidigt afhængige. EuroLithos resulterede i en vidensbase for facadesten under EGDI’s paraply, der dækker harmoniserede rumlige data om europæiske stenressourcer, atlas over ressourcer og anvendelse, en fortegnelse over facadestensegenskaber og retningslinjer for valorisering af facadestensarven.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.
Projekeleder: Tom Heldal, Geological Survey of Norway (NGU).
Projektside på GeoERAs website: https://geoera.eu/projects/eurolithos1/

GIS kortviser for EuroLithos resulter

Igennem kortviseren herunder er resultaterne af EuroLithos-projektet tilgængelige.

Åbn kort i en ny fane.