Europa oplever et uundgåeligt voksende og accelererende forbrug af mineralske råvarer, og i øjeblikket kan det ikke med nogen sikkerhed besvares, om udbuddet til at imødekomme efterspørgslen er tilstrækkeligt, fordi sikker forsyning er et spørgsmål om at kende ressourcerne og evnen til at udnytte dem under på en bæredygtighed måde. Mineraler understøtter vores moderne økonomi og er afgørende for fremstilling og vedvarende “grønne” energiforsyningsteknologier. Mange kritiske og strategiske mineraler og metaller kan indsamles gennem genbrug af minerelaterede affaldsmaterialer. Men selv med det vigtige bidrag fra genanvendelse vil det stadig være nødvendigt at udvinde dem fra primære mineralforekomster. Der er brug for fokus på at anvende nye teknologier til dyb efterforskning og minedrift, omdanne lavkvalitetsmalme til udnyttelige ressourcer og reducere generering af mineaffald og store tailings ved at konvertere dem til udnyttelige ressourcer. Projektet FRAME (Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials Needs) var designet til at forske i de kritiske og strategiske råmaterialer i Europa i scenarier som beskrevet ovenfor ved at anvende sunde strategier og en partnerbase omfattende dem, der har nogle af disse råmaterialer. Gennem succesfuldt teamwork var der ekspertise og vidensgrundlag til at give et væsentligt innovativt bidrag til at vide mere om de potentielle primære forekomster, forudsige nye målområder/forekomster og anerkende potentialet i sekundære forekomster. FRAME bestod af otte arbejdspakker (WP) designet til at indsamle, udtrække og formidle strategiske og kritiske mineraldata for at udfylde eksisterende videnshuller på dette felt.
 
Projektfakta:
Projektvarighed: 1 juli 2018 – 31 oktober 2021.
Projektleder: Daniel Oliveira, National Laboratory of Energy and Geology, Portugal (LNEG).
Projektside på GeoERA’s website: https://geoera.eu/projects/frame2/
 
GIS-kort for FRAME resultaterne:
Gennem denne kortviser er resultaterne fra FRAME-projektet tilgængelige.
Åbn kort i en ny fane

Projekt-website
Mere information om projektet kan findes her.