Projektet blev designet til at opfylde anbefalingerne fra EU’s Raw Materials Initiative. Der blev oprettet et mineralefterretningsnetværk med en database, der giver adgang til et overblik over europæiske råstoffer og en European Minerals Yearbook. Databasen var INSPIRE-kompatibel og muliggjorde datadeling på en harmoniseret måde. Der deltog 32 partnere (alle GSO’er) fra 26 lande. Databasen er siden da blevet videreudviklet og udvidet i projekterne EURare, ProSum, RESEERVE, FRAME og Mintell4EU og er nu MIN4EU-databasen.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. september 2013 – 31. august 2015.
Projektleder: Juha Kaija, GTK.