Placeringen af (potentielle) europæiske mineralressourcer er af stigende interesse for politiske beslutningstagere og andre interessenter efterhånden som behovet for råmaterialer til de grønne omstillinger vokser, og Europa søger mindre afhængighed af tredjelande, der leverer disse materialer. Interessen dækker både specifikke metaller og elementer som for eksempel til batterier, men også råsstoffer som grus og sand til energiøer søs samt facadesten til bæredygtigt byggeri og byggeprojekter. I et samarbejde mellem mere end 30 geologiske undersøgelsesorganisationer samt andre dataleverandører på tværs af Europa i GeoERA RM-projektet MINTELL4EU er det lykkedes at indsamle nye og opdatere allerede eksisterende data om råstoffer. Den elektroniske Minerals Yearbook, etableret under Minerals4EU-projektet, er blevet opdateret baseret på aggregerede data pr. land indsamlet fra en lang række dataindehavere i Europa:

  • Produktion pr. land og pr. mineralsk produkt (2014-2019). Nu dækkes hele perioden 2004-2019.
  • Handel (import og eksport) pr. land og pr. mineralsk produkt (2014-2018). Nu dækkes hele perioden 2004-2018.
  • Ressourcer pr. land og pr. mineralsk produkt for 2019
  • Reserver pr. land og pr. mineralsk produkt for 2019
  • Efterforskningsdata pr. land med 2019 som reference år

Data om mineralforekomster samt eksisterende og lukkede miner (og åbne stenbrud), kendt som Minerals Inventory, er blevet opdateret og geografisk udvidet ved at tilføje syv nye lande, nogle af disse (Vestbalkanområdet) i samarbejde med RESEERVE-projektet. Databasen M4EU etableret under Minerals4EU, er blevet opdateret til MIN4EU og dækker nu både Minerals Yearbook og Minerals Inventory. Derudover er databasestrukturen blevet opdateret og kodelister er tilføjet, opdateret og udvidet for at øge harmoniseringsniveauet og sikre at data er INSPIRE-kompatible. Dataene kan downloades og er gratis at bruge i henhold til licensreglerne beskrevet i metadataene. Et kort, over miner med turistmæssig interesse i hele Europa, hvor der tidligere blev udvundet råmaterialer, er også blevet oprettet, hvilket giver interesserede borgere mulighed for at få information, før de planlægger en tur til disse historiske miner. Der blev også udført et pilotstudie, hvor UNFC-systemet blev testet på forskellige råvarer på lokal, regional eller national skala. Der blev også udviklet to rapporter, der beskriver testcaserne samt erfaringer, og anbefalinger baseret på testcaserne sammen med et kort, der viser placeringen af testcaserne. Endelig deles de indsamlede data med både Raw Materials Information System (RMIS) fra Joint Research Center Ispra, og deling med EPOS er planlagt i fremtiden. Se en folder om prokektet her.

Projektfakta:

Projectvarighed: 1 juli 2018 – 31 oktober 2021.
Projekeleder: Lisbeth Flindt Jørgensen, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS).
Projektside på GeoERA’s website: https://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

GIS-kort for Mintell4EU resultaterne

I denne kortviser er resultaterne fra Mintell4EU-projektet tilgængelige. Åbn kort i en ny fane