RESEERVE-projektet var et EIT Raw Materials-projekt, der kortlagde mineralressourcerne i de seks øst- og sydøsteuropæiske: Albanien, Bosnien og Hercegoovina, Kroatien, Serbien, Montenegro og Nordmakedonien, som ikke var inkluderet i de eksisterende dataplatforme for mineralske ressourcer før projektet. Hovedresultatet var VESTBALKAN MINERALREGISTRET af primære og sekundære råstoffer, udgangspunktet for integrationen af regionen i det paneuropæiske Mineral Intelligence Network og bringe den tættere på det globale mineralmarked. 473 mineralforekomster og næsten 1500 minedrifts- og affaldspladser er inkluderet i registret. Der sikres forbedrede informationer om mineralressourcer for industrien og nye investeringer i regionen.

RESEERVE-projektet var et skridt fremad i etableringen af et frugtbart samarbejde mellem de øst- og sydøsteuropæiske lande. Den geografiske dækning af European Minerals Inventory er blevet udvidet med data fra landene på Vestbalkan.

Aktiviteterne i RESEERVE-projektet var i overensstemmelse med alle tre søjler i EUs “Raw Materials Initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe (Brussels, COM (2008/699)”). Projektets mål var også i overensstemmelse med “Europe 2020 Flagship Initiative on Resource Efficiency” og “Roadmap to a Resource Efficient Europe”, samt med “INSPIRE-direktivet (2007/2/EF) – etablering af en infrastruktur for geografisk information”.

Projektfakta:

Projektets varighed: august 2018 – november 2021.
Projektleder: Sloveniens geologiske undersøgelse (GeoZS).

Besøg RESEERVEs hjemmeside.

Mineralforekomsterne kortlagt i RESEERVE-projektet kan ses på dette kort:

Åbn kortet i en ny fane.