SCRREEN var et Horizon 2020-finansieret projekt (2016 – 2019), som havde til formål at samle europæiske initiativer, foreninger, klynger og projekter, der arbejder med kritiske råstoffer, i et bæredygtigt ekspertnetværk. Netværket omfattede interessenter fra offentlige myndigheder, den akademiske verden og civilsamfundet. Netværket bidrog til at forbedre den europæiske CRM-strategi og fortsætter i SCRREEN2 (2020 – 2023), der dækker alle råstoffer. GSO’erne bidrager gennem deres Mineral Expert Group (MREG) og individuelt.

Besøg SCRREENs hjemmeside.