Klimaændringer har allerede udbredte og betydelige konsekvenser i Europa, og de forventes at stige i fremtiden. For at reducere skaderne kræves detaljerede vurderinger, baseret på en grundig forståelse af det hydrologiske system, til planlægning af optimale tilpasningsstrategier. Grundvand spiller en afgørende rolle for ferskvandskredsløbet og har evnen til at nedsætte eller øge påvirkningen fra ekstreme klimabegivenheder, der forårsager tørke eller oversvømmelser, afhængigt af undergrundens egenskaber og systemets status (tør/våd) før en klimahændelse. Det er derfor vigtigt at forstå og tage højde for hydrogeologien i vurderingen af klimaforandringer. De geologiske undersøgelsesorganisationer i Europa indhenter de nødvendige data og viden om grundvandssystemet, og nogle undersøgelser har avanceret ekspertise i at udnytte dette i klimaændringsvurderinger. For at strømline de nædvendige vurderinger til at producere harmoniserede resultater i EU-skala og for at bidrage til en generel forbedring af vurderingerne, samarbejdede parterne i TACTIC om udvikling af en forskningsinfrastruktur til fremme og harmonisering af klimaændringsvurderinger ved at udnytte viden og data om grundvandssystemer. Dette blev testet i piloterforsøg, der dækkede de fleste klimaudfordringer og hydrogeologiske forhold i Europa. Ved at levere data og resultater til EGDI til lagring og visualisering bidrog TACTIC desuden til let adgang til information, der er relevant for klimaændringsvurderinger, og som kan bruges direkte eller integreret i fremtidige beslutningsstøttesystemer.

Projektfakta:

Projektets varighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.

Projektleder: Peter van der Keur, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

Projektside på GeoERAs hjemmeside: https://geoera.eu/projects/tactic9/

GIS viewer til TACTIC resultater

Gennem denne fremviser er resultaterne af TACTIC-projektet tilgængelige.

Åbn kort i en ny fane.