Στο EGDI χρησιμοποιούνται λέξεις-κλειδιά για την επισήμανση και την αναζήτηση συνόλων δεδομένων. Οι λέξεις-κλειδιά επικεντρώνονται και ομαδοποιούνται βάσει των γεωεπιστημονικών αντικειμένων, στο πλαίσιο ενός συστήματος διαχείρισης Θησαυρού. Οι λέξεις – κλειδιά είναι διατεταγμένες σε μια ιεραρχία και είναι δυνατή η καταχώρηση κάθε λέξης – κλειδιού σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Με τη βοήθεια του Πολυγλωσσικού θησαυρού λέξεων – κλειδιών μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο EGDI, χωρίς να γνωρίζετε τις ακριβείς λέξεις – κλειδιά που έχουν ορίσει οι πάροχοι στα σύνολα δεδομένων τους. Για παράδειγμα, ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να έχει καταχωρηθεί με τη λέξη – κλειδί «Εβαπορίτης» και ο χρήστης να το βρει μέσω της Αναζήτησης δεδομένων του EGDI, χρησιμοποιώντας τη λέξη «Γύψος», που αποτελεί είδος Εβαπορίτη.

Εν συντομία, ο πολυγλωσσικός θησαυρός λέξεων – κλειδιών του EGDI:

  • Αποτελεί μια συλλογή με παραπάνω από 2.500 γεωεπιστημονικούς όρους ευρετηρίου
  • Ομαδοποιείται σε 16 γεωεπιστημονικές κατηγορίες αναζήτησης
  • Περιέχει ετικέτες κυρίως στην αγγλική γλώσσα
  • Είναι μεταφρασμένος σε διάφορες γλώσσες (το 30% των όρων ευρετηρίου είναι διαθέσιμο σε 22 άλλες γλώσσες, εκτός της αγγλικής)
  • Διαθέτει μοναδικές διαδικτυακές διευθύνσεις (URLs)
  • Περιέχει διαδικτυακούς συνδέσμους σε τυποποιημένους καταλόγους κωδικών από το INSPIRE και το GeoSciML
  • Συμπεριλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους σε πηγές, όπως οι θησαυροί GEMET και GBA
  • Περιλαμβάνει τους σχετικούς όρους ευρετηρίου από το KINDRA και το VoGERA και τους καταλόγους λέξεων – κλειδιών του OneGeology
  • Είναι μοντελοποιημένος σε μορφή θησαυρού (SKOS/RDF) σύμφωνα με περιπτώσεις χρήσης αναζήτησης και επισήμανσης μεταδεδομένων στον κατάλογο μεταδεδομένων
  • Παρέχεται σε μορφή RDF

Μεταβείτε στον θησαυρό λέξεων – κλειδιών (ανοίγει σε νέα καρτέλα).