Ο Kατάλογος Mεταδεδομένων EGDI (ανοίγει σε νέα καρτέλα) αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε μεταδεδομένα, που περιγράφουν σε τυποποιημένη μορφή όλες τις συναφείς πηγές δεδομένων και άλλες επιλεγμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το EGDI. Σε αυτόν τον κατάλογο περιγράφονται με μεταδεδομένα μόνο ψηφιακές και δομημένες πληροφορίες (π.χ. γεωγραφικά και χωρικά σύνολα δεδομένων ή σειρές συνόλων δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, όπως Web Map Services (WMS), Web Feature Services (WFS), πολυδιάστατα μοντέλα ή άλλα ψηφιακά προϊόντα, διαδικτυακές εφαρμογές κλπ.). Τα μεταδεδομένα των μη δομημένων εγγράφων αποθηκεύονται και διατηρούνται στο Aποθετήριο εγγράφων EGDI.

Ο κατάλογος μεταδεδομένων EGDI επιτρέπει την ανεύρεση, προβολή και χρήση γεωλογικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει εργαλεία για τη συγκέντρωση των εν λόγω μεταδεδομένων σε τυποποιημένη μορφή. Τα μεταδεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό για προβολή και αναζήτηση, αλλά η εισαγωγή και η επεξεργασία τους είναι διαθέσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αν θέλετε να παρέχετε δεδομένα και μεταδεδομένα στο EGDI, μπορείτε να διαβάσετε εδώ πώς να το κάνετε.