Το έργο OneGeology-Europe αποτέλεσε ένα eContentPlus έργο της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου μοντέλου δεδομένων (με βάση τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα) για δεδομένα γεωλογικών χαρτών κλίμακας 1:1.000.000 και τη διάθεση αυτών σε 21 χώρες, μέσω διαδικτυακών OGC υπηρεσιών, σε μια πολύγλωσση πύλη μεταφρασμένη σε 18 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο εδώ.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 2008 – 2010.

Επικεφαλής του έργου: Ian Jackson, British Geological Survey (BGS).

Ο χάρτης αναπτύχθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EGDI και επί του παρόντος διατίθεται από τη Γεωλογική Υπηρεσία της Σλοβενίας.

Εφαρμογή προβολής GIS δεδομένων

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα