Το EGDI περιλαμβάνει δεδομένα για διάφορα σύνολα γεωτρήσεων.

Ένα από αυτά αποτελεί ο δείκτης “Γεώτρηση” που αναπτύχθηκε από κοινού με το EPOS, παρέχοντας όμως περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο δεδομένων. Επί του παρόντος, στο EGDI είναι διαθέσιμη μόνο η διαδικτυακή υπηρεσία WMS, αλλά στο μέλλον θα είναι διαθέσιμη και η διαδικτυακή υπηρεσία WFS, όπου θα παρέχονται, επίσης, επιλογές φιλτραρίσματος, καθώς και σύνδεσμοι για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γεωτρήσεις.

Άλλο σχετικό παράδειγμα αποτελεί το εθνικό σύνολο δεδομένων γεωτρήσεων της Δανίας.