Το έργο HIKE αποσκοπούσε στην προώθηση της ανάπτυξης κοινών αποθετηρίων πληροφοριών και υποδομών ανταλλαγής γνώσεων για την υποστήριξη εκτιμήσεων κινδύνων και επικινδυνότητας στις γεωλογικές υπηρεσίες και άλλα ερευνητικά ινστιτούτα.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των επιτευγμάτων, των αποτελεσμάτων και του ιστορικού του έργου HIKE εδώ.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 July 2018 – 31 October 2021
Επικεφαλής του έργου: Hans Doornenbal, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (ΤΝΟ)
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/hike10/

Σημαντικό αποτέλεσμα του έργου HIKE αποτελεί η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Ρηγμάτων (FDB), στην οποία έχουν συγκεντρωθεί και εναρμονιστεί οι σχετικές πληροφορίες και γνώσεις για όλους τους τύπους γεωλογικών ρηγμάτων. Η βάση δεδομένων HIKE FDB αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύπτει όλους τους τύπους ρηγμάτων σε οποιοδήποτε βάθος. Η HIKE FDB περιλαμβάνει πληροφορίες για ρήγματα από όλες τις συμμετέχουσες γεωλογικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό GSO και επιπλέον από άλλα έργα του προγράμματος GeoERA, όπως τα GeoConnect³d, HotLime, 3DGEO-EU.

Το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Ρηγμάτων HIKE είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής προβολής και του παρακάτω συνδέσμου. Κάντε κλικ σε μια γραμμή ρήγματος για να ανοίξετε τον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών και τους συνδέσμους για τα σχετικά λεξικά. Μπορείτε να μεταφορτώσετε ολόκληρη τη βάση δεδομένων ρηγμάτων σε μορφή αρχείου GeoPackage εδώ. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για ρήγματα που διατέθηκαν από τους εταίρους του HIKE. Δεν εμφανίζονται ρήγματα σε περιοχές για τις οποίες δεν χορηγήθηκαν δεδομένα. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν ρήγματα!

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα