Το RESEERVE αποτέλεσε ένα έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για τις πρώτες ύλες, το οποίο χαρτογράφησε τους ορυκτούς πόρους των έξι χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία), οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στις υφιστάμενες πλατφόρμες δεδομένων, πριν την υλοποίηση του έργου. Βασικό αποτέλεσμα του έργου ήταν η δημιουργία του Μητρώου Ορυκτών Πρώτων Υλών των Δυτικών Βαλκανίων για πρωτογενείς και δευτερογενείς πρώτες ύλες, που αποτελεί σημείο εκκίνησης για την ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφοριών για τους ορυκτούς πόρους, με σκοπό να προσεγγίσουν την παγκόσμια αγορά ορυκτών πρώτων υλών. Το Μητρώο περιλαμβάνει 473 θέσεις κοιτασμάτων ορυκτών και περίπου 1500 εξόρυξης και απόθεσης μεταλλουργικών αποβλήτων. Η επαρκής ροή πληροφοριών γύρω από τους ορυκτούς πόρους συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και των νέων επενδύσεων σε μια περιοχή.

Το έργο RESEERVE έθεσε τις βάσεις για τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η γεωγραφική κάλυψη του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Ορυκτών διευρύνθηκε με δεδομένα προερχόμενα από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι δράσεις του έργου RESEERVE ήταν εναρμονισμένες με τους τρεις πυλώνες της «Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες: κάλυψη των κρίσιμων αναγκών της Ευρώπης για ανάπτυξη και εργασιακή απασχόληση (Βρυξέλλες, COM (2008/699))». Οι στόχοι του έργου ήταν, επίσης, ευθυγραμμισμένοι τόσο με την «Εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρώπης 2020 για την αποδοτικότητα των πόρων» όσο και με τον «Οδικό χάρτη για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», καθώς και με την «Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών».

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: Αύγουστος 2018 – Νοέμβριος 2021.

Επικεφαλής του έργου: Γεωλογική Υπηρεσία της Σλοβενίας (GeoZS).

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο RESEERVE.

Οι εμφανίσεις ορυκτών που έχουν χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο του έργου RESEERVE απεικονίζονται σε αυτόν τον χάρτη:

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον χάρτη σε νέα καρτέλα