EGDI je Evropska geološka podatkovna infrastruktura Zveze evropskih geoloških zavodov (EuroGeoSurveys – EGS) in je osrednja komponenta strategije EGS.

EGDI zagotavlja dostop do vseevropskih in nacionalnih geoloških podatkovnih zbirk in storitev evropskih geoloških zavodov. Preko EGDI so dostopni podatki iz številnih evropskih projektov usklajevanja podatkov. EGDI se je  začel junija 2016 v različici 1, od takrat pa je bil razširjen, in vključuje več podatkovnih zbirk.

Delovanje in vzdrževanje sistema EGDI v zadnjih letih financira organizacija EGS, za delovanje, vzdrževanje in razvoj pa skrbijo naslednji člani organizacije EGS: GEUS, CGS, GeoZS, IGME, BRGM in BGS. Delo poteka v tesnem sodelovanju s EGS Strokovno skupino za prostorske informacije.

EGDI je bil podlaga za Informacijsko platformo, razvito v projektu GIP v okviru programa GeoERA, ki je potekal od julija 2018 do oktobra 2021. V okviru projekta GIP je bila funkcionalnost sistema EGDI bistveno razširjena.

Septembra 2022 se je začel izvajati nov petletni program Obzorje Europa – CSA, katerega cilj je vzpostaviti “Geološko službo za Evropo – GSEU “, v okviru tega projekta pa se bo EGDI še naprej razvijal.

Podatki o mineralnih surovinah iz sistema EGDI so dostopni v Sistemu za mineralne surovine Skupnega raziskovalnega središča EK (RMIS). EGDI zagotavlja dodatne geološke podatke in digitalne storitve od geoloških raziskav do platforme EPOS.