Za dostop do informacij v sistemu EGDI je na voljo več orodij. To so:

  • Pregledovalnik zemljevidov (odpre se v novem zavihku). Zmogljiva in za uporabo enostavna spletna aplikacija za vizualizacijo in poizvedovanje po prostorskih informacijah prek interaktivnih zemljevidov, vključno z različnimi orodji za izvajanje nadaljnjih analiz podatkov. Uporabnik lahko izbere različne osnovne sloje in doda sloje iz vseh geoznanstvenih področij, ki jih pokriva EGDI. Do podatkov v slojih je mogoče dostopati tudi prek storitev OGC za prikaz in prenos, številne podatke pa je mogoče prenesti tudi kot datoteke GIS.
  • Iskanje podatkov. Uporabnikom omogoča odkrivanje in dostop do razpoložljivih podatkovnih zbirk, ogled njihovih metapodatkov ter izbiro, prikaz in prenos podskupin elementov iz več podatkovnih zbirk. Možno je najti tudi podatkovne zbirke, ki v svojih metapodatkih ali podatkih ne vsebujejo natančno takšnih izrazov, kakršne je uporabnik vnesel v iskalnik, saj so v iskanje vključene semantično sorodne besede iz tezavra ključnih besed.
  • Repozitorij dokumentov. Omogoča iskanje dokumentov (PDF, slike in datoteke CSV) preko njihovih metapodatkih, ter PDFjev preko njihove vsebine (v samih dokumentih). Možna so napredna iskanja in posebni filtri za atribute dokumentov.
  • Slovarji. Seznam terminov, pojmov ali entitet v okviru geoznanstvenega projekta in njihova medsebojno semantična povezanost. Slovarji lahko vključujejo šifrante, ki se uporabljajo za določitev veljavnih vrednosti atributa, ali pa fizične entitete (prelomi, geološke meje, masivi itd.), katerih povezave so pomembne.
  • Večjezični tezaver ključnih besed. Seznam besed, terminov ali pojmov, ki so med seboj semantično povezani in jih je mogoče uporabiti za opis pomena ali glavnih izhodišč podatkovne zbirke. Pomaga pri dodeljevanju ključnih besed metapodatkovnim zapisom z uporabo doslednih nadzorovanih slovarjev in tudi pri pridobivanju ustreznih rezultatov pri iskanju podatkov in dokumentov.
  • Katalog metapodatkov. Osrednja dostopna točka do standardiziranih metapodatkov o digitalnih strukturiranih geoloških podatkih (prostorske podatkovne zbirke ali nizi podatkovnih zbirk, storitve prostorskih podatkov in spletne aplikacije) v Evropi. Metapodatki so prosto dostopni javnosti za pregledovanje in iskanje, vstavljanje in urejanje pa je namenjeno le pooblaščenim uporabnikom.
  • Podatkovne storitve in sloji. Seznam vseh podatkovnih slojev, ki so na voljo v pregledovalniku zemljevidov. Prikazuje, ali ima sloj metapodatke in kakšno je trenutno stanje (ali deluje) ustrezne spletne storitve.