Katalog metapodatkov EGDI (odpre se v novem zavihku) je osrednja dostopna točka do metapodatkov, ki v standardizirani obliki opisujejo vse zbrane podatkovne vire in druge izbrane informacije, pomembne za EGDI. Samo digitalni in strukturirani podatki (npr. prostorske in podatkovne zbirke ali serije podatkovnih zbirk, ter prostorske podatkovne storitve kot spletne kartografske storitve (WMS), spletne storitve s funkcijami (WFS), večrazsežnostni modeli ali drugi digitalni izdelki (spletne aplikacije, itd.)) so v katalogu opisani z metapodatki. Metapodatki nestrukturiranih dokumentov se shranjujejo in vzdržujejo v delih repozitorija dokumentov EGDI.

Katalog metapodatkov EGDI omogoča odkrivanje, pregledovanje in uporabo geoloških podatkov iz cele Evrope. Ponuja orodja za pripravo teh metapodatkov v standardizirani obliki. Metapodatki so prosto dostopni javnosti za pregledovanje in iskanje, vstavljanje in urejanje pa je na voljo le pooblaščenim uporabnikom. Če želite podatke in metapodatke posredovati EGDI, si lahko tukaj preberete, kako začeti s tem.