1. Ali lahko prenesem podatke iz EGDI?

Nekatere podatke se lahko prenese. To velja za podatke, naložene kot GeoPackage ali shapefile datoteke. V nekaterih primerih lahko prenesete tudi pdf, tiff ali podobne datoteke z enako vsebino kot jo prikazuje zemljevid. Če ponudnik podatkov dovoli prenos, lahko datoteke prenesete z levega menija:

  1. Ali za dostop do podatkov potrebujem uporabniški račun?

Ne. Račun potrebujete le, če želite v sistem EGDI naložiti svoje podatke.

  1. Kako lahko prispevam svoje podatke k EGDI zemljevidu?

Podatki iz relevantnih geoznanstvenih projektov so na EGDI dobrodošli. Vendar se bomo morali pred njihovo objavo z vami pogovoriti, zato da ohranimo enotno platformo. Oglejte si stran Kako sodelovati.

  1. Kako lahko najdem podatkovne nize?

Iskanje željenih podatkov je možno na več načinov. Lahko jih najdete preko znanstvenega področja, kateremu pripadajo. Če iščete podatkovne nize, lahko uporabite Iskanje podatkov. Če želite poiskati dokumente (datoteke PDF, slike in datoteke CSV), odprite Repozitorij dokumentov. Če vas zanimajo metapodatki v skladu z direktivo INSPIRE in standardom ISO 19115, lahko odprete Katalog metapodatkov.

  1. V čem je razlika med EGDI in EPOS?

Lahko je malo zavajajoče, da za geološke podatke v Evropi domnevno obstajata dve infrastrukturi, EGDI in EPOS. Vendar imata dejansko zelo različne funkcionalnosti, vsebujeta različne vrste podatkov in služita različnim skupinam uporabnikov.

EGDI vsebuje predvsem geološke podatke v širšem smislu (temeljna geologija, viri mineralnih surovin, geoenergija, podzemna voda, geokemija, geološko pogojene nevarnosti, urbana geologija itd.). V mnogih primerih gre za usklajene vseevropske podatkovne zbirke. EGDI vsebuje tudi poročila in druge dokumente geoloških projektov.

EPOS nudi dostop do raziskovalnih infrastruktur za znanosti o Zemlji, na primer do seizmoloških opazovalnic, opazovalnic ob prelomih in vulkanoloških opazovalnic, GNSS in satelitskih podatkov ter geomagnetnih opazovanj in večnivojskih laboratorijev. Manjše število podatkovnih slojev iz EGDI je prav tako dostopnih v sistemu EPOS, vključno s površinsko geološko karto, osnovnimi informacijami o vrtinah, rudnikih in 3D geoloških modelih.

  1. Rad bi stopil v stik. Kako to storim?

Če imate vprašanje, ki tu ni odgovorjeno, želite naložiti podatke ali pa samo želite stopiti v stik z nami iz kakršnega koli razloga, si za informacije oglejte stran Kako sodelovati.

  1. Bo v prihodnosti na voljo več podatkov?

EGDI nenehno objavlja nove podatke. Številne podatkovne zbirke so bile pred kratkim vključene v okviru programa GeoERA, še več podatkovnih zbirk pa bo kmalu vključenih v okviru projekta GSEU, ki se je začel jeseni leta 2022.

  1. Kje lahko najdem seznam vseh javno dostopnih storitev?

Lahko si ogledate Seznam slojev in njihov status. Lahko pa storitve tudi poiščete preko Iskalnika podatkov ter Kataloga metapodatkov.