Glavni rezultat projekta GARAH je bila usklajena, znanstveno podprta geološka analiza in ocena konvencionalnih in nekonvencionalnih virov ogljikovodikov, ki bo državam članicam pomagala pri nadaljnjem prehodu na nizkoogljične vire energije. Ocena je prispevala k podnebnim zavezam in omogoča načrtovanje varnih virov cenovno dostopne energije. Analiza in ocena ogljikovodikov sta bili osredotočeni na dve področji:

(i) v glavni evropski naftni provinci, Severnem morju, je bila izvedena “Geološka analiza in ocena virov naftnih sistemov Severnega morja”. Ta raziskava je vključevala oceno konvencionalnih in nekonvencionalnih virov nafte in zemeljskega plina v najpomembnejšem ogljikovodikovem bazenu v Evropi. To je omogočilo boljše razumevanje in upravljanje preostalih virov ter opredelilo možnosti za večkratno in alternativno uporabo podpovršja, ko se proizvodna polja izločijo iz obratovanja.

(ii) z vseevropskim pogledom; “Odpravljanje vrzeli v znanju pri ocenjevanju hidratov na evropski celini”. Ta raziskava je vključevala oceno vrzeli v poznavanjuinformacij, povezanih z morskimi plinskimi hidrati, in nato predstavila trenutno stanje vseevropskih podatkov, povezanih s hidrati. Poleg tega je raziskava prikazala oceno geološko pogojenih nevarnosti, povezanih z morskimi plinskimi hidrati (zemljevid dovzetnosti), in interesna področja za prihodnje znanstvene projekte, povezane z morebitnim varnim geološkim shranjevanjem CO2 v obliki mešanih plinskih hidratov.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Niels Hemmingsen Schovsbo, Geološki zavod Danske in Grenlandije (GEUS)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/garah4/

GIS pregledovalnik za rezultate GARAH

Zemljevid prikazuje sloje, ki predstavljajo glavne teme projekta GARAH

  1. Konvencionalni sistemi in njihovo stanje (WP2)
  2. Rdeča črta obkroža raziskovalno območje 3D modela morskega bazena in naftnega sistema (tudi WP2)
  3. Verjetnost prisotnosti plinskih hidratov v sedimentih vzdolž kontinentalnih robov (WP3)

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.