Uporaba podpovršja se bo z nadaljnjim prehodom energetske industrije le še povečevala in razvijala, zato je upravljanje podpovršja pereče vprašanje. V okviru projekta GeoConnect³d je bil razvit in preizkušen nov metodološki pristop za pripravo in prikaz geoloških informacij na bolj uporaben in razumljiv način za podporo politiki in upravljanju podpovršja. Ta inovativni pristop od spodaj navzgor je uvedel dva koncepta za povečanje geološkega razumevanja območja, ki sta namenjena zagotavljanju skladnega geološkega konteksta za vrednotenje aplikacij za podpovršinsko rabo in reševanje vprašanj upravljanja podpovršja. Prvi novi koncept je strukturni okvir kot način združevanja obstoječih modelov v različnih merilih in ločljivosti za pojasnitev pomena geoloških površin, kot so prelomi, kontakti, lineamenti, nezveznosti itd. na način, da je geologija razumljiva zainteresiranim stranem, ki sodelujejo pri upravljanju podpovršja. Drugi koncept so geomanifestacije. Ti posebni izrazi geoloških procesov so pomemben vir informacij za izboljšanje geološkega razumevanja.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Renata Barros, Geološki zavod Belgije (GSB)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/

Rezultati integriranega modela strukturnega okvira in geomanifestacij, razvitega v okviru programa GeoConnect³d, so na voljo prek spodnjega pregledovalnika in povezave.

S klikom na katero koli omejitev, enoto ali geomanifestacijo se odprejo atributna tabela in zunanje povezave do slovarjev (koncepti) in povezanih dokumentov (repozitorij).

Sloje lahko prenesete v formatu GeoPackage.

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.