Hidrotermalni sistemi v globoki karbonatni kamninski podlagi so med najbolj obetavnimi geotermalnimi območji z nizko entalpijo po vsej Evropi. Razen nekaj območij, kjer je bila izvedljivost hidrotermalne proizvodnje toplote in električne energije dokazana, je bila večina globokih karbonatnih kamnin deležna razmeroma malo pozornosti, saj se te kamnine obravnavajo kot “tesne”. Raziskovanje globokih podpovršinskih kamnin je prepoznano kot zelo tvegana naložba, zlasti v sistemih z nizko entalpijo, kjer je za izkoriščanje primernih temperatur za geotermalno energijo običajno potrebno vrtanje v globino več kot 3 km. Da bi zmanjšali tveganje teh zahtevnih geotermalnih sistemov, je ključnega pomena izboljšati razumevanje geoloških pogojev, ki določajo porazdelitev in tehnično dosegljivost njihovih potencialnih virov. Učinkovitost geotermalnih sistemov v karbonatnih kamninah je močno odvisna od donosa podzemne vode, ki ga nadzorujejo razpoklinski kanali in zakraselost. Ta projekt je opredelil splošne strukturne pogoje v globokih karbonatnih formacijah s primerjavo geoloških razmer in njihovega strukturnega inventarja ter primerjavo podatkov o globokih vrtinah in njihovih petroloških in hidrofizikalnih značilnostih. Rezultat usklajene ocene in izmenjave znanja, ki je vse partnerje pripeljal na skupno visoko raven, so bili splošno uporabni delovni postopki najboljših praks za ocenjevanje, primerjavo in razvrščanje hidrotermalnih sistemov v globokih karbonatnih kamninah. Te prostorske ocene, uporabljene na enajstih ciljnih območjih z 2D ali 3D kartiranjem in karakterizacijo, so pomagale zmanjšati tveganje za vzpostavitev ali zrelost regionalnih nahajališč, razkriti morebitne medpanožne posledice in podpreti trajnostno upravljanje podpovršinskih virov.

Diseminacija in dostopnost rezultatov projekta HotLime

Rezultati kartiranja in karakterizacije, ocenjevanja, primerjave in razvrščanja hidrotermalnih virov v globokih karbonatnih sistemih so na voljo v dveh glavnih povzetkih:Rezultati kartiranja in karakterizacije geotermalnih nahajališč po zaključku delovnega paketa WP2 do konca leta 2019 so povzeti in primerjani v Vmesnem poročilu HotLime. Na podlagi teh ugotovitev je bilo izvedeno vrednotenje sistemov in njihovega potencial (WP3) ter nato izpeljane strategije razvoja globokih karbonatnih sistemov in vplivov (WP4), ki so povzete v zbirkah zemljevidov na vsakem od enajstih pilotnih območij, in dopolnjene s hiperpovezano bazo znanja, ki vsebuje profile, poročila, informativne liste ter obsežen slovar konceptov povezanih odprtih podatkov (LOD), HotLime Geotermalni atlas.

Neposreden dostop do javnih rezultatov projekta HotLime:

D2.0 Summary report of resources mapping and characterization
D3.1 Report on play and prospect evaluation
D4.1 Report on deep carbonate play development strategies and impact
D5.1.1 HotLime partners’ legislation synopsis

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–30. junij 2021
Vodja projekta: Timo Spörlein, Bavarski državni urad za okolje (LfU Bayern)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/hotlime6/

Vsi zemljevidi, predstavljeni v HotLime Geotermalnem atlasu, in ostale prostorske predstavitve ocene geotermalne podlage so na voljo tudi kot georeferencirani, združljivi in prenosljivi sloji zemljevidov, ki omogočajo poizvedovanje in jih je mogoče poiskati prek Kataloga metapodatkov EGDI in vizualizirati v GIS pregledovalniku za rezultate projekta HotLime:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.