MUSE je bil eden od projektov GeoERA v okviru teme GeoEnergija. Preučeval je vire in morebitne konflikte, povezane z uporabo plitve geotermalne energije (SGE) v evropskih urbanih območjih, ter zainteresiranim stranem posredoval ključne geoznanstvene podatke o podpovršju prek uporabniku prijazne spletne informacijske platforme GeoERA (GIP). Ocena geotermalnih virov in konfliktov uporabe vodi k razvoju strategij upravljanja, ki upoštevajo tako učinkovito načrtovanje kot spremljanje vplivov na okolje, da se vključijo v splošne okvirne strategije mest, kot so Akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP). Razvite metode in pristopi so bili skupaj s prispevki lokalnih zainteresiranih strani preizkušeni in ovrednoteni na 14 urbanih pilotnih območjih po Evropi, ki so predstavljala različne pogoje uporabe SGE. Izbrana pilotna območja so bila geološko in klimatsko raznovrstna ter so imela različne značilnosti ogrevalnih in hladilnih dni, zaradi česar so rezultati projekta in pridobljena skupna spoznanja pomembna za celotno Evropo in širše. V projektu MUSE so bili obravnavani vsi pomembni vidiki z uporabo obstoječega znanja, ugotavljanjem in odpravljanjem posebnih vrzeli v znanju ter zagotavljanjem skupnih predlogov o metodologijah, merilih in konceptih upravljanja SGE. Obravnavani so bili delovni postopki, ki se osredotočajo na preiskave na lokalni ravni, primerne za gosto poseljena mestna območja, kjer je povpraševanje po ogrevanju in hlajenju na splošno največje in ki bodo v prihodnosti predstavljala najpomembnejši trg storitev splošnega gospodarskega pomena. Rezultati projekta so celovita zbirka metod, pristopov in orodij, ki jih je mogoče prenesti v druga urbana območja v Evropi in bi jih lahko privzele tudi druge organizacije.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Gregor Götzl, Geološki zavod Avstrije (GBA)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/muse3/

GIS pregledovalnik za rezultate MUSE

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta EuroLithos:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.

Podstrani:

Pilotna urbana območja projekta MUSE

Dokumenti o konceptih plitve geotermalne energije

Rezultati projekta