Mednarodna geološka karta Evrope in sosednjih območij v merilu 1 : 5 milijonov (IGME 5000) prikazuje predkvartarno geologijo celotnega kopna Evrope in – prvič v tem merilu – morskega dna.

Poleg starosti in litologije geoloških enot so prikazani tudi prelomi in strukture, magnetne anomalije, kontinentalni šelf in pobočje, os srednjeoceanskega grebena, metamorfne pojave, ofiolite in druge geološke značilnosti.

Izsek iz karte IGME 5000, ki prikazuje Alpe ter dele Ligurskega in Jadranskega morja.

Projekt je vodil in izvajal Zvezni inštitut za geoznanosti in naravne vire (BGR) pod okriljem CGMW (Komisija za geološko karto sveta).

V projektu so sodelovali geološki zavodi in raziskovalni inštituti iz 48 evropskih in sosednjih držav, zajeto območje pa sega od Kaspijskega morja na vzhodu do Srednjeoceanskega grebena na zahodu ter od Svalbarda na severu do južne obale Sredozemskega morja. Cilji projekta so bili razviti GIS, podprt z geološko podatkovno bazo, in tiskana karta, ki bi zagotavljala najnovejše in usklajene geološke informacije. Tiskana karta je bila objavljena leta 2005, prva spletna različica pa leta 2006.

Projekt je temeljil na številnih prispevkih številnih sodelujočih držav. To je zahtevalo skrbno pripravo ter vzpostavitev standardov in protokolov, da bi zagotovili osnovno strukturo in smernice za zbiranje podatkov, tj. skupne slovarje, pravila za prikazovanje, kratke opise in smernice/opis, kako pripraviti državne prispevke. Poleg tega je bil bistven predpogoj enotna topografska podlaga. Tako je IGME 5000 na številnih področjih vzpostavil osnovne standarde, kjer jih do takrat še ni bilo.

Končni GIS izdelek IGME 5000 prikazuje geološko strukturo in sestavo Evrope brez političnih meja v majhnem merilu in zagotavlja pomembno podlago za geoznanstvene projekte in pobude, kot so EMODnet Geology, EGDI ali GSEU.

Podatki so na voljo v obliki spletne kartografske storitve in pa za prenos, v izvirni različici ali pretvorjeni v skladu s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE na geoportalu BGR: https://services.bgr.de/geologie/igme5000

in

https://services.bgr.de/inspire/igme5000eu

Tiskana karta IGME 5000 se prodaja tudi v zmanjšani obliki v merilu 1 : 10 milijonov pri Komisiji za geološko karto sveta.

Tiskana različica karte IGME 5000.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1995–2006

Krovna organizacija: Komisija za geološko karto sveta (CGMW)

Usklajevanje projekta: Kristine Asch, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

Obiščite tudi spletno stran BGR za ta projekt https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/igme5000_node_en.html