Evropa neizogibno izkazuje naraščajočo in pospešeno porabo mineralnih surovin. Na vprašanje, ali je ponudba za zadovoljitev povpraševanja zadostna ali ne, pa trenutno ni mogoče odgovoriti z gotovostjo, saj je varna oskrba odvisna od poznavanja virov in sposobnosti njihovega izkoriščanja ob upoštevanju trajnosti. Neenergetske mineralne surovine so temelj našega sodobnega gospodarstva in so bistvene za proizvodne tehnologije in tehnologije za oskrbo z obnovljivo “zeleno” energijo. Številne kritične in strateške minerale in kovine je mogoče zbrati z recikliranjem odpadnih materialov, povezanih z rudarstvom. Vendar pa jih bo tudi ob znatnem prispevku recikliranja še vedno treba pridobivati iz primarnih nahajališč, pri čemer se je treba posvetiti uporabi novih tehnologij za globinsko raziskovanje in rudarjenje, pretvorbi nizko kakovostnih rud v ekonomsko zanimive vire ter zmanjšanju nastajanja rudarskih odpadkov in obsežnih ostankov jalovine s pretvorbo v izkoriščane vire.

Projekt FRAME (Ocena in napoved evropskih potreb po strateških mineralnih surovinah) je namenjen raziskovanju kritičnih in strateških surovin v Evropi v zgoraj opisanih scenarijih z uporabo dobrih strategij in partnerske navezave, razširjene daleč naokoli med tistimi, ki imajo nekatere od teh surovin. Z uspešnim skupinskim delom je mogoče s strokovnim znanjem in bazo znanja zagotoviti pomemben inovativni prispevek k poznavanju potencialnih primarnih nahajališč, napovedovanju novih ciljnih območij/nahajališč in prepoznavanju potenciala v sekundarnih nahajališčih. Projekt FRAME sestavlja osem delovnih paketov (WP), namenjenih zbiranju, pridobivanju in razširjanju podatkov o strateških in kritičnih  mineralnih surovinah, da bi zapolnili obstoječe vrzeli v znanju na tem področju.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Daniel Oliveira, Nacionalni laboratorij za energijo in geologijo Portugalske (LNEG)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/frame2/

GIS pregledovalnik za rezultate FRAME

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta FRAME:

Odprite zemljevid v novem zavihku.