Projekt je bil zasnovan na pdlagi priporočil Pobude za mineralne surovine. Vzpostavljeno je bilo omrežje za obveščanje o mineralnih surovinah s podatkovno bazo, ki omogoča dostop do pregleda evropskih mineralnih surovin, ter evropski Letopis o mineralnih surovinah. Podatkovna baza je bila skladna z direktivo INSPIRE in je omogočala usklajeno izmenjavo podatkov. V njej je sodelovalo 32 partnerjev (samo geološki zavodi) iz 26 držav. Podatkovna zbirka je bila nato nadalje razvita in razširjena v okviru projektov EURare, ProSum, RESEERVE, FRAME in Mintell4EU ter je zdaj podatkovna zbirka MIN4EU.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. september 2013–31. avgust 2015
Vodja projekta: Juha Kaija, Finski geološki inštitut (GTK)