Območja (potencialnih) evropskih mineralnih virov vse bolj zanimajo oblikovalce politik in zainteresirane strani, saj je potreba po surovinah za zeleni prehod vse večja, Evropa pa si prizadeva za manjšo odvisnost od tretjih držav, ki dobavljajo te surovine. Zanimanje zajema tako posebne kovine in elemente, na primer baterije, kot tudi agregate za energetske otoke na morju in naravne okrasne kamne za trajnostno gradnjo in gradbene projekte.

S sodelovanjem je več kot 30 geoloških raziskovalnih organizacij ter drugih ponudniki podatkov v Evropi v okviru projekta MINTELL4EU (GeoERA Raw Materials) zbralo nove in posodobilo že obstoječe podatke o surovinah.

Elektronski Letopis o mineralnih surovinah, ki je bil vzpostavljen v okviru projekta Minerals4EU, je bil posodobljen na podlagi zbirnih podatkov po državah, zbranih od številnih lastnikov podatkov v Evropi:

  • Proizvodnja po državah na surovino (2014–2019), zdaj pokriva obdobje 2004–2019
  • Trgovina (uvoz in izvoz) po državah na surovino (2014–2018), zdaj pokriva obdobje 2004–2018
  • Viri po državah na surovino od leta 2019
  • Rezerve po državah na surovino od leta 2019
  • Podatki o raziskovanju po državah z letom 2019 kot referenčnim letom

Podatki o pojavih mineralnih surovin ter obstoječih in zaprtih rudnikih (in odprtih kamnolomih), znani kot Inventar mineralnih surovin, so bili posodobljeni in geografsko razširjeni z vključitvijo sedmih novih držav, od katerih so nekatere (območje Zahodnega Balkana) nastale v sodelovanju s projektom RESEERVE.

Podatkovna zbirka M4EU, vzpostavljena v okviru projekta Minerals4EU, je bila posodobljena v MIN4EU in zdaj zajema elektronski Letopis o mineralnih surovinah in Inventar mineralnih surovin. Poleg tega je bila posodobljena struktura podatkovne zbirke ter dodani, posodobljeni in razširjeni šifranti, da se poveča raven usklajenosti in zagotovi skladnost podatkov z direktivo INSPIRE. Podatke je mogoče prenesti in brezplačno uporabljati v skladu z licenčnimi pravili, opisanimi v metapodatkih.

Izdelan je bil tudi zemljevid turističnih rudnikov po Evropi, v katerih so prej pridobivali surovine, kar zainteresiranim državljanom omogoča, da pridobijo informacije, preden potujejo v te zgodovinske rudnike.

Izvedena je bila tudi pilotna študija, v kateri je bil sistem UNFC preizkušen na različnih surovinah na lokalni, regionalni ali državni ravni. Pripravljeni sta bili tudi dve poročili, ki opisujeta testne primere ter pridobljene izkušnje in priporočila na podlagi testnih primerov, skupaj z zemljevidom, ki prikazuje lokacijo testnih primerov.

Zbrani podatki so na voljo v Informacijskem sistemu za mineralne surovine (RMIS) Skupnega raziskovalnega središča Ispra, v prihodnosti pa je načrtovana tudi delitev s sistemom EPOS.

Zloženko o projektu si oglejte tukaj.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021

Vodja projekta: Lisbeth Flindt Jørgensen, Geološki zavod Danske in Grenlandije (GEUS)

Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

GIS pregledovalnik za rezultate Mintell4EU

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta Mintell4EU:

Odprite zemljevid v novem zavihku.