ORAMA je bil projekt, financiran iz programa Obzorje 2020 (2017–2019), ki je razvijal nadaljnjo optimizacijo zbiranja podatkov z upoštevanjem posebnih izzivov, povezanih z razpoložljivostjo podatkov, geografsko pokritostjo, dostopnostjo, standardizacijo, usklajevanjem, interoperabilnostjo, kakovostjo in tematsko pokritostjo. Projekt je zagotovil osnovno dokumentacijo s smernicami za vzpostavitev Okvirne klasifikacije virov Združenih narodov (UNFC) in priporoča vzpostavitev bolj strukturiranega in stabilnega financiranja za vzpostavitev in vzdrževanje evropske podatkovne infrastrukture za sledenje primarnih in sekundarnih mineralnih surovin. Projekt je vodil GTK, v njem pa je sodelovalo še osem geoloških zavodov (BRGM, GeoZS, GEUS, ISPRA, MBFS, BGS in NGU).

Obiščite spletno stran ORAMA.